Zarząd

PREZES
Kajetan Gornig

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
PROKURENT

lek. med. Urszula Urbanowicz

 PROKURENT

dr Michał Wojcieszyn

PROKURENT

Marcin Kandora