Szkoła Rodzenia

Serdecznie zapraszamy na stronę www.sismed.com.pl – gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informację dotyczące organizacji Szkoły Rodzenia. 

W ramach prelekcji omawiane są następujące tematy:

 • wyprawka dla noworodka i do szpitala dla matki,
 • kąpiel noworodka,
 • poród naturalny,
 • spotkanie z pediatrą,
 • znieczulenie przy porodzie,
 • problemy matek w połogu.

Efekty przygotowania w Szkole Rodzenia:

 • zdecydowanie lepsza współpraca pacjentki z personelem sali porodowej,
 • pacjentka dokładnie rozumie co się dzieje na sali porodowej i co mówią do niej lekarze i położne,
 • lepsza wykrywalność zagrożenia ciąży, a w konsekwencji skuteczniejsze leczenie i mniejsza umieralność płodów i noworodków,
 • zmniejszenie ilości cesarskich cięć wykonywanych bez wyraźnych wskazań medycznych,
 • stwierdzono znamiennie zacieśnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami,
 • świadome rodzicielstwo obojga rodziców mające wpływ na tworzenie rodziny i wychowanie dzieci,
 • lepsze przygotowanie ojca do swojej roli oraz poprawia motywację ojca do opieki nad kobietą ciężarną i rodziną,
 • pozostawia w rodzącej oraz partnerze głębokie przeżycie porodu jako wspaniałego wydarzenia w życiu człowieka i rodziny bez lęku przed bólem porodowym przy kolejnym porodzie.

Badania naukowe prowadzone w wielu ośrodkach położniczych na całym świecie (między innymi w naszym ośrodku) dowodzą, że przygotowanie pacjentki i jej partnera do porodu zgodnie z programem szkoły rodzenia zwiększają bezpieczeństwo porodu dla matki i dziecka oraz mają ważny wpływ na dalsze kształtowanie się relacji rodzinnych.

Program szkoły rodzenia:

 • Zapoznanie rodziców z przebiegiem ciąży, porodu i połogu.
 • Zapoznanie rodziców ze stanami zagrożenia ciąży i z zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 • Zapoznanie z metodami radzenia sobie z bólem porodowym (zamiana „bólu” w „skurcz”, triada „lęk-napięcie-ból”).
 • Nauka oddychania torem przeponowym i ćwiczenie umiejętności relaksu (przygotownie do pierwszego okresu porodu).
 • Wyuczenie bezdechu oraz metod efektywnego parcia (przygotowanie do drugiego okresu porodu).
 • Prowadzenie gimnastyki ogólnorozwojowej oraz ćwiczeń ułatwiających usprawnienie w okresie poporodowym.
 • Praktyczne zapoznanie się z zasadami pielęgnacji noworodka.
 • Nauka karmienia piersią.
 • Sposoby radzenia sobie z problemami podczas okresu karmienia.
 • Uświadomienie roli obecności ojca w ciąży, porodzie i połogu (zbliżenie emocjnalne partnerów).
 • Filmy poglądowe na temat porodu.

WAŻNE: przez cały czas uczęszczania na zajęcia, oraz po porodzie Matki mogą bezpłatnie kontaktować się z położnymi w razie jakichkolwiek problemów z pielęgnacją dziecka, karmieniem czy dolegliwościami połogowymi.

Każdy kurs trwa ok. 1,5 miesiąca ( 6 spotkań, każde spotkanie trwa ok. 1,5 do 2h).

Zapisywać na kurs można się w każdym tygodniu ciąży. Kurs najlepiej rozpocząć ok. 25 – 27 tygodnia ciąży.

Szczegółowy program zajęć oraz cennik na naszej stronie internetowej

Zapisy na kurs możliwe: kontakt@sismed.com.pl, telefonicznie 690 308 123 lub przez formularz kontaktowy na www.sismed.com.pl