Misja

Misją Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach jest uczestniczenie w realizacji zadań gminy, polegających na zapewnieniu mieszkańcom opieki medycznej poprzez świadczenie usług medycznych na najwyższym osiągalnym poziomie oraz promowanie zdrowia, kierując się w pracy zasadami etyki i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Przez dobrą jakość usług medycznych rozumiemy przede wszystkim fachową i kulturalną obsługę pacjentów przez personel medyczny i administracyjny.

Mysłowickie Centrum Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Głównym zadaniem jest działanie służące ratowaniu życia, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak również inne działania medyczne wynikające z procesów leczenia, w szczególności: badania i porady lekarskie, opieka nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz opieka nad noworodkiem, szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, działania diagnostyczne oraz analityka medyczna, opieka nad chorymi, a w szczególności nad niepełnosprawnymi, orzekanie o stanie zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej.