Planujemy poród

Plan porodu to pisemny plan zawierający życzenia i preferencje przyszłej mamy co do przebiegu porodu, znieczulenia, osób asystujących, sposobu przyjścia na świat dziecka  a także sposobu postępowania  z noworodkiem po porodzie.

Oczywiście nie jest możliwe przewidzenie i zaplanowanie wszystkich okoliczności zakończenia porodu, ale spisanie planu porodu będzie bardzo pomocne. Taki plan pozwoli personelowi szpitala na szybkie działanie, bez potrzeby zmuszania przyszłej mamy do podejmowania decyzji w tak ważnym i stresującym momencie.

Wypełniony formularz miej zawsze z dokumentacją medyczną, aby była do dyspozycji w momencie porodu, a kopię zostaw u położnej.