Pracownia Holtera

Pracownia EKG wykonuje dla pacjentów Szpitala i Poradni Przyszpitalnej:

• EKG spoczynkowe 12-odprowadzeniowe
• EKG wysiłkowe – cykloergometr rowerowy
• EKG 24-godzinne metodą Holtera

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35.

Badania wykonywane są na bieżąco, terminy ustala się telefonicznie.

W naszej Pracowni wykonujemy badania EKG metodą Holtera:

• EKG (24 godzinne)
• RR (24 godzinne)
• testy wysiłkowe na ergometrze rowerowym.

CO TO JEST CAŁODOBOWE BADANIE EKG METODĄ HOLTERA ?

Badanie EKG (elektrokardiograficzne) metodą Holtera (nazwa badania pochodzi od nazwiska twórcy tej metody) wykonywane są aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu itp. Typowe wskazania do badania to:

zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez pacjenta);
bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę – wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych);
choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;
ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem) serca;
omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności – potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych.

Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją zwykłego – spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu EKG. Podczas wizyty u kardiologa na twojej klatce piersiowej przyklejone zostana specjalne jednorazowe elektrody.
Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku danych np. karty pamięci Flash w urządzeniu przypominającym wielkością i wyglądem walkmana. Urządzenie to zamocowane jest w specjalnej „kaburze” , z którą pacjent nie rozstaje się przez cały czas badania.

Badanie holterowskie nie zastępuje spoczynkowego badania EKG. Badanie trwa całą dobę – pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej – badanie ma sens jeśli rejestruje czynność serca podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen).

Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej a zapisane dane oceniane są przez kardiologa. Zapis z taśmy magnetycznej lub innego nośnika danych wprowadzany jest do komputera i analizowany przez specjalistę.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35.
Badania wykonywane są na bieżąco, terminy ustala się telefonicznie –
tel: (32) 317 44 44