Potrzebne dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • skierowanie od lekarza prowadzącego,
  • karta chipowa NFZ,
  • cała dokumentacja medyczna – wypisy z poprzednich hospitalizacji (ginekologicznych, internistycznych, chirurgicznych, neurologicznych, laryngologicznych, ortopedycznych i innych),
  • dowód osobisty,
  • numery NIP i dane adresowe wszystkich aktualnych zakładów pracy (do L4, osobny druk dla każdego pracodawcy!),
  • SWOJE LEKI,
  • imię i nazwisko oraz nr telefonu położnej środowiskowej celem umówienia wizyty patronarzowej.

UWAGA: Pacjentki zgłaszające się do porodu powinny posiadać kartę przebiegu ciąży z udokumentowanymi obowiązkowymi badaniami dodatkowymi. Bardzo istotne jest posiadanie oryginału wyniku nadań grupy krwi.