Odwiedziny

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU:

 • Odwiedzanie chorych może się odbywać codziennie do godz. 19.00.
 • Odwiedzanie chorych po godzinie 19.00 może odbywać się za zgodą ordynatora oddziału, lub lekarza pełniącego w danym dniu dyżur medyczny w oddziale.
 • Odwiedzanie ciężko chorych jest dozwolone jedynie za zgodą lekarza.
 • Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn może być okresowo wprowadzony zakaz odwiedzania pacjentów.
 • Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie, czyste i schludnie ubrane.
 • Dzieci w wieku poniżej 10 lat mogą uczestniczyć w odwiedzinach tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 • Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną lub znajdującym się w stanie nietrzeźwym.
 • Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby.

Osoba odwiedzająca pacjenta jest obowiązana:

 • zapoznać się z regulaminem,
 • podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitala.

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

 • siadania na łóżkach,
 • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzać chorego w stan niepokoju,
 • wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt,
 • palenia tytoniu oraz przynoszenia i spożywania alkoholu.