Oddział położniczo-ginekologiczny

Ordynator Oddziału – dr nauk med. Michał Wojcieszyn
Położna Oddziałowa –  mgr Marta Styrkowicz

Na Oddziale Ginekologicznym hospitalizowane są pacjentki z patologią narządu rodnego. Oddział dysponuje 38 łóżkami. Większość pacjentek przygotowywana jest tutaj do zabiegów i operacji ginekologicznych, a następnie przechodzi tu rekonwalescencję pooperacyjną.

Do najczęstszych problemów leczonych na Oddziale Ginekologicznym należą:

  • nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych,
  • stany zapalne narządu rodnego,
  • nowotwory łagodne i złośliwe narządu rodnego,
  • nietrzymanie moczu,
  • obniżenie i wypadanie narządu rodnego,
  • zespoły bólowe miednicy mniejszej (podbrzusza),
  • diagnostyka i leczenie niepłodności.

Bezpośredni telefon do dyżurki położnych i pielęgniarek

 (32) 317 44 31

Wydawanie wyników badań, sekretariat medyczny oddziału

tel: (32) 317 44 07

Sala Porodowa

Na sali porodowej przyjmowane są pacjentki (ciężarne) z rozwiniętą czynnością porodową. Ciężarna, u której lekarz stwierdzi rozpoczynającą się czynność skurczową i niedostateczne przygotowanie szyjki macicy do porodu, po wykonaniu podstawowych badań może zostać przekazana celem dalszego monitorowania na Oddział Położniczym lub Patologii Ciąży do czasu nasilenia się akcji skurczowej.

UWAGA: Na wejście na salę porodową wymagana jest zgoda personelu.

Uczestnictwo w porodzie więcej niż jednej osoby (mąż, ojciec dziecka, partner pacjentki ewentualnie matka pacjentki) jest możliwe tylko za zgodą rodzącej i na jej życzenie. Osoby towarzyszące są proszone o stosowanie się do zaleceń personelu.

UWAGA: W przypadku ewentualnych komplikacji, które mogą się zdarzyć podczas każdego porodu, osoby towarzyszące proszone są o zachowanie spokoju oraz cierpliwość w uzyskiwaniu informacji od personelu, który może być w danym momencie zajęty czynnościami przy pacjentce. Jeśli lekarz podejmie taką decyzję – osoba towarzysząca może zostać poproszona o przejście do wyznaczonego miejsca na sali porodowej, do czasu zakończenia niezbędnych czynności przy pacjentce.

Po porodzie matka pozostaje z dzieckiem na Sali porodowej. Dziecko pozostaje ułożone na brzuchu matki (kontakt skóra do skóry) przez 2 godziny. W tym czasie położnicy może towarzyszyć bliska osoba. Wszystkie czynności wykonywane są na wyraźne polecenie lekarza neonatologa lub rodziców noworodka. Po około 2h położnica przekazywana jest na oddział położniczy gdzie przebywa razem z noworodkiem.

Bezpośredni kontakt do Położnych(32) 317 44 09

prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce „Rodzimy w MCZ”.

Oddział Położniczy

W Oddziale Położniczym są hospitalizowane pacjentki po porodach i po cięciach cesarskich, oraz pacjentki, które zgłosiły się do szpitala z rozpoczynającą się czynnością porodową. Pacjentka jest monitorowana na oddziale do czasu nasilenia się czynności skurczowej, a następnie jest odprowadzana na salę porodową. Po porodzie pacjentki wracają na Oddział Położniczy, gdzie przebywają aż do wypisu.

Wejście dla osób odwiedzających jest możliwe. Zapraszamy do odwiedzin w holu oddziału lub przed oddziałem, gdzie można usiąść na ławce. Prosimy o ograniczenie odwiedzin na salach położnic.

Bezpośredni kontakt do Położnych(32) 317 44 31

Patologia Ciąży

Na Odcinku Patologii Ciąży hospitalizowane są pacjentki z poronieniem zagrażającym, porodem przedwczesnym zagrażającym oraz innymi patologiami I; II i III trymestru ciąży oraz wszelkimi innymi problemami związanymi z ciążą. W oddziale tym mogą również przebywać ciężarne w fazie rozpoczęcia porodu.

Wejście na oddział oraz odwiedziny na salach pacjentek są możliwe po uzyskaniu zgody położnych. Prosimy jednak
o wchodzenie do sali nie więcej niż 1-2 osób w tym samym czasie. Zapraszamy do odwiedzin w holu oddziału lub przed oddziałem, gdzie można usiąść na ławce.

Podczas pobytu pacjentki na oddziale wszelkich informacji o stanie jej zdrowia udziela personel lekarski oraz Ordynator oddziału. Informacje przekazywane są wyłącznie osobom wskazanym przez hospitalizowaną pacjentkę.

Indywidualna opieka położnej

Standardowo zapewniamy wszystkim swoim pacjentkom nieodpłatną, wykwalifikowaną opiekę doświadczonego personelu medycznego podczas porodu. W ramach usług dodatkowych istnieje możliwość indywidualnej opieki okołoporodowej. Jest to usługa opłacana indywidualnie przez Pacjentkę a opłaty dokonuje się w Szpitalu. Osoby zainteresowane zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z wybraną przez siebie położną w celu zawarcia stosownej umowy.

Zaletą zawartej umowy jest możliwość wyboru konkretnej Położnej oraz jej dyspozycyjność względem Pacjentki przez 24h na dobę/7 dni w tygodniu przez okres od 37 tygodnia ciąży do 42 tygodnia ciąży.

Indywidualna opieka drugiej położnej ma na celu zapewnienie rodzącym jak najwyższego komfortu, poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przed i po porodzie.

Koszt wykonania usługi wynosi 1.200 zł

Zależy nam, aby rodzące u nas Mamy miały możliwość osobistego wyboru położnej, którą chciałyby mieć u swego boku w trakcie porodu.

Łagodzimy ból

Co to jest TENS?

TENS to skrót od Transcuta-neous Electrical Nerve Stimulation, co po polsku znaczy: przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. Brzmi dość nieprzyjemnie, ale nie jest to nic strasznego – wręcz przeciwnie. Stymulator TENS to urządzenie wielkości telefonu komórkowego, zasilane baterią, generujące prądy impulsowe o niskich częstotliwościach (1–150 Hz).

Do stymulatora przewodami podłączone są cztery płaskie, żelowe elektrody, przyklejane jak plastry do pleców rodzącej. TENS porodowy wyposażony jest także w pilota, który służy do zmiany natężenia stymulacji. Gdy zaczną się bolesne skurcze porodowe, elektrody trzeba przykleić do pleców rodzącej (w okolicy lędźwiowej) i włączyć urządzenie. W chwili, gdy zaczyna się skurcz, rodząca naciska przycisk na pilocie, regulując siłę impulsu elektrycznego. Impuls ten dociera do ciała w miejscu przypięcia elektrod, wywołując efekt przeciwbólowy – zamiast skurczów kobieta odczuwa łagodne mrowienie i lekkie napinanie się mięśni pleców w okolicy elektrod.

Jak to działa?

Przeciwbólowe działanie tego urządzenia jest dwutorowe. Po pierwsze, przepływ słabego prądu zwiększa uwalnianie się w organizmie endorfin (“hormonów szczęścia”), które działają jak naturalny przeciwbólowy narkotyk. Po drugie, pobudzanie prądem nerwów czuciowych częściowo blokuje przekazywanie do mózgu bodźców bólowych. Wykazano bowiem, że stymulacja nerwów czuciowych w miejscu bólu ogranicza liczbę bodźców bólowych, a w efekcie osłabia jego odczuwanie – zamiast bólu rodząca czuje mrowienie.

Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o to, że komórka nerwowa potrafi przekazywać dalej tylko jeden impuls na raz (na przykład uczucie mrowienia albo uczucie bólu).   O tym, który impuls przekaże dalej, decyduje jego siła. Jeżeli więc do komórki, do której dociera naturalny impuls bólowy, zostanie dostarczony sztuczny, silniejszy impuls czuciowy, to właśnie ten drugi zostanie przekazany dalej.

Zalety

Metoda ta  przede wszystkim jest całkowicie bezpieczna – podczas wielokrotnych badań nie stwierdzono żadnych niepożądanych efektów ubocznych. TENS jest w pełni bezpieczne zarówno dla kobiety rodzącej, jak i jej dziecka. Może być więc świetną alternatywą dla środków farmakologicznych typu dolargan, które nie są obojętne dla matki i maluszka. To duża zaleta zwłaszcza z punktu widzenia tych kobiet, które są przeciwne medykalizacji porodu i chcą jej uniknąć. TENS uważane jest za metodę bezinwazyjną.

W przeciwieństwie do leków narkotycznych, TENS nie ogłupia ani nie usypia kobiety, jej świadomość nie jest w żadnym stopniu zaburzona. Co więcej, możliwość decydowania o sile impulsu zagłuszającego skurcze daje kobiecie poczucie kontroli nad bólem, co ma niebagatelne znaczenie dla jej psychiki, a to przekłada się na sprawny przebieg porodu.

Z badań wynika, że dzięki TENS krótszy jest I okres porodu, mama jest więc mniej zmęczona, gdy nadchodzi faza parcia. Dużą zaletą metody jest też mobilność – podczas stymulacji można swobodnie się poruszać: chodzić i przyjmować wygodne dla siebie pozycje. Przed wejściem do wanny albo pod prysznic wystarczy tylko odkleić elektrody, a potem ponownie je przykleić.

Plan porodu

Plan porodu to pisemny plan zawierający życzenia i preferencje przyszłej mamy co do przebiegu porodu, znieczulenia, osób asystujących, sposobu przyjścia na świat dziecka  a także sposobu postępowania  z noworodkiem po porodzie.

Oczywiście nie jest możliwe przewidzenie i zaplanowanie wszystkich okoliczności zakończenia porodu, ale spisanie planu porodu będzie bardzo pomocne. Taki plan pozwoli personelowi szpitala na szybkie działanie, bez potrzeby zmuszania przyszłej mamy do podejmowania decyzji w tak ważnym i stresującym momencie.

Wypełniony formularz miej zawsze z dokumentacją medyczną, aby była do dyspozycji w momencie porodu, a kopię zostaw u położnej.