Oddział noworodków i wcześniaków

Ordynator Oddziału – lek. med. Beata Agaś
Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Marzena Karpińska

Oddział Neonatologiczny znajduje się w przedłużeniu Oddziału Położniczego (wejście przez Oddział Położniczy). Na Oddziale Noworodkowym hospitalizowane są:

  • noworodki zdrowe – rutynowo przez okres około 3-5 dni (noworodki przebywają na Oddziale Neonatologicznym),
  • oddział funkcjonuje w systemie ROMING –IN ale na życzenie matki noworodek może pozostać pod opieką personelu,
  • noworodki urodzone przedwcześnie (wcześniaki) – (noworodki i wcześniaki wymagające intensywnego nadzoru zostają skierowane do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności),
  • noworodki wymagające pilnej interwencji lub wcześniaki o bardzo małej masie urodzeniowej – przewożone są do ośrodków wysokospecjalistycznych o najwyższej referencyjności.

Wstęp na Oddział Noworodkowy ma w każdej chwili matka dziecka lub wyznaczona przez nią osoba towarzysząca po ubraniu ubrania ochronnego.

Wszelkich informacji na temat stanu zdrowia noworodków udzielają wyłącznie lekarze neonatolodzy podczas porannych wizyt u pacjentek. Poza porannymi wizytami – wszelkich informacji udziela Ordynator Oddziału Noworodkowego

Bezpośredni kontakt – (32) 317 44 18