Kontakt

Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
ul. Mikołowska 1 41-400 Mysłowice

REGON: 240985197
NIP: 2220855963
KRS: 0000314475

Kapitał zakładowy: 4 497 500,00 zł

Numery telefonów:

kontakt do położnej: 519 199 036

Izba Przyjęć: (32) 317 44 06

Oddział Położniczo – Ginekologiczny: (32) 317 44 31
Położnictwo: (32) 317 44 13
Oddział Wewnętrzny: (32) 317 44 21
Oddział Noworodków i Wcześniaków: (32) 317 44 18

Zespół Poradni: (32) 788 04 63

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Poradnia dla Kobiet

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Metaboliczna

Poradnia Medycyny Pracy

Laboratorium analityczne: (32) 788 04 50

Dział Farmacji Szpitalnej: (32) (32) 788 04 70
e-mail: apteka@mcz.myslowice.pl

Sekretariat – tel. (32) 317 44 03 lub (32) 317 44 00;  fax: (32) 222 16 09
e-mail: sekretariat@mcz.myslowice.pl

Administracja – tel. (32) 788 04 66
e-mail: m.wencek@mcz.myslowice.pl

Kadry – tel. (32) 788 04 59
e-mail: kadry@mcz.myslowice.pl

Księgowość– tel. (32) 788 04 56
e-mail: ksiegowosc@mcz.myslowice.pl

Statystyka i Organizacja: (32) 788 04 40