Kontakt

Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
ul. Mikołowska 1 41-400 Mysłowice

REGON: 240985197
NIP: 2220855963
KRS: 0000314475

Kapitał zakładowy: 4 497 500,00 zł

Numery telefonów:

całodobowa infolinia opieki okołoporodowej: 519 199 036

Izba Przyjęć: (32) 317 44 06

Oddział Położniczo – Ginekologiczny: (32) 317 44 31
Położnictwo: (32) 317 44 13
Oddział Wewnętrzny: (32) 317 44 23
Oddział Noworodków i Wcześniaków: (32) 317 44 18

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej: (32) 222 54 77
Poradnia dla Kobiet: (32) 222 54 77
Zespół Poradni: (32) 222 20 95

Laboratorium analityczne: (32) 222 05 20

Szkoła Rodzenia: 690 30 81 23; www.sismed.pl

Dział Farmacji Szpitalnej: (32) 317 44 07
e-mail: apteka@mcz.myslowice.pl

Sekretariat – tel. (32) 317 44 03 lub (32) 317 44 00;  fax: (32) 222 16 09
e-mail: sekretariat@mcz.myslowice.pl

Administracja – tel. (32) 222 67 60: (32) 317 44 04
e-mail: administracja@mcz.myslowice.pl

Kadry – tel. (32) 318 25 61
e-mail: kadry@mcz.myslowice.pl

Księgowość– tel. (32) 223 42 14
e-mail: ksiegowosc@mcz.myslowice.pl

Statystyka i Organizacja: (32) 788 04 40