Zapytanie ofertowe nr 01/04/2017UE z dnia 10.04.2017

Dotyczy: Przygotowania Dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia ze Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020

 

Zapytanie ofertowe nr 01.04.2017UE