DOŁĄCZYLIŚMY DO GRONA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI !

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale. PFSz należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.  PFSz współpracuje z Międzynarodową Federacją Szpitali IHF – jedyną światową organizacją szpitali.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali. PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie   

http://www.pfsz.org/