Dofinansowanie realizowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa projektu:

Wdrożenie kompleksowego pakietu oprogramowania wspomagającego działalność szpitala i procesy zarządzania oraz cyfrowego systemu archiwizacji obrazów dla diagnostyki rentgenowskiej – digitalizacja rentgena.

Cele projektu:

Celem proj. jest wdrożenie w firmie z dotacji zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP oraz cyfrowego systemu archiwizacji obrazów dla diagnostyki rentgenowskiej pozwalającej na automatyczny przepływ zdjęć RTG w systemie, co umożliwi optymalizację prowadzenia działalności.

Planowane efekty:

Realizacja projektu w pełni zlikwiduje istniejące bariery rozwojowe przedsiębiorstwa oraz wywoła efekt w postaci optymalizacji działalności wewnętrznej firmy. Wdrożenie wnioskowanych zmian pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad głównymi konkurentami oraz pozwoli na

zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Okres realizacji:

2019-01-01 – 2019-12-31

Wartość projektu: 861 431,85 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 356 047,50 zł