Dofinansowanie realizowane ramach EFRR RPO WSL na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii obrazowania, monitoringu funkcji i parametrów życiowych i rozwiązań IT w podmiocie leczniczym Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Nazwa Beneficjenta: MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii obrazowania, monitoringu funkcji i parametrów życiowych i rozwiązań IT w podmiocie leczniczym.

Dofinansowanie projektu z UE: 388 110,00 zł