Aktualności

Dofinansowanie realizowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie realizowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa projektu: Wdrożenie kompleksowego pakietu oprogramowania wspomagającego działalność szpitala i procesy zarządzania oraz cyfrowego systemu archiwizacji obrazów dla diagnostyki rentgenowskiej – digitalizacja rentgena. Cele projektu: Celem proj. jest wdrożenie w firmie z…

Czytaj dalej
Zapytanie ofertowe nr 01/04/2019 „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu USG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi”

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2019 „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu USG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi”

http://mcz.myslowice.pl/wp-content/uploads/zapytanie-ofertowe-ogłoszenie.pdf http://mcz.myslowice.pl/wp-content/uploads/Załącznik-nr-4-projekt-umowy.pdf http://mcz.myslowice.pl/wp-content/uploads/Załącznik-nr-1-do-Zapytanie-Ofertowego.docx http://mcz.myslowice.pl/wp-content/uploads/Załącznik-nr-2-do-Zapytanie-Ofertowego.docx http://mcz.myslowice.pl/wp-content/uploads/Załącznik-nr-3-do-Zapytanie-Ofertowego.docx http://mcz.myslowice.pl/wp-content/uploads/zapytania-wszystkie.pdf http://mcz.myslowice.pl/wp-content/uploads/Informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Czytaj dalej
Unieważnienie zapytania ofertowego znak 1/06/2017

Unieważnienie zapytania ofertowego znak 1/06/2017

Czytaj dalej
Dofinansowanie realizowane ramach EFRR RPO WSL na lata 2014-2020

Dofinansowanie realizowane ramach EFRR RPO WSL na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii obrazowania, monitoringu funkcji i parametrów życiowych i rozwiązań IT w podmiocie leczniczym Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach. Nazwa Beneficjenta: MYSŁOWICKIE…

Czytaj dalej